Türk demir madencilik sanayindeki liderlik konumunu, üretim kapasite ve kalitesini artırarak devam ettirmek, entegre demir çelik fabrikalarımızın demir hammaddesi ihtiyacını azami ölçüde yerli kaynaklardan karşılamak ve diğer yer altı zenginliklerimizin ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalarda bulunmaktır.

services-tabs-139154408

Kaynaklarımızı etkin kullanarak en az maliyetle, en fazla ve kaliteli üretim yapmak, yenilik ve gelişmelere açık, tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, müşteri odaklı çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunan bir şirket olmaktır.

services-tabs-139154408

  • Çevreyi korur, iş sağlığı ve güvenliğine önem veririz.
  • Müşteri odaklıyız.
  • Sürekli İyileştirme için çalışırız.
  • Ortak akılla çalışır, ekip çalışmasına önem veririz.
  • Yenilikçiliği ve pozitif yönetişimi esas alırız.

services-tabs-139154408

<3